Společnost ProfiEko s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti nakládání s odpady. Zaměřujeme se především na využitelné odpady - papír a plast. Tyto odpady upravujeme v našem zařízení.

Zajistíme však i odvoz a odstranění odpadu kategorie ostatní (např. stavební odpady a další) a kategorie nebezpečný (barvy, oleje, rozpouštědla, použitý sorbent a další). Vykupujeme také druhotné suroviny, tj. železo, barevné kovy apod.

Nabízené Služby

Hlavní náplní naší činnosti je poskytování komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady. Pro naše klienty zajišťujeme odvoz odpadu vlastní technikou. Jedná se převážně o využitelný odpad, jeho následné třídění na složky, které se dále využívají a recyklují. Nabízíme však i odvoz odpadu kategorie nebezpečný (např. barvy, oleje, rozpouštědla, použitý sorbent a další).

Na výzvu zákazníka přijedeme na požadované místo, kde odpad naložíme a odvezeme.