Back to Top
 
 
Hlavní náplní naší činnosti je poskytování komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady. Zajišťujeme odvoz odpadu vlastní technikou. Jedná se převážně o využitelný odpad, jeho následné třídění na složky, které se dále využívají a recyklují. Vykupujeme také druhotné suroviny.

Provoz

 • Hořín

  Provozovna
  CZS02721

  parc. č. 418/2, 418/8 a části parc. č. 418/1,
  276 01 Hořín

  Kontakt: Ing. Josef Gombík 

  725 795 065

  Po-So 7:00 - 18:00

Napište nám

Poslat zprávu