Nabízíme odvoz a odstranění zejména využitelného odpadu, jako je papír a plast. Zajišťujeme však i odvoz a odstranění dalších odpadů z kategorie ostatní a z kategorie nebezpečný. Na výzvu zákazníka přijedeme na požadované místo, kde odpad naložíme a odvezeme. Odvozy odpadu jsou realizovány vlastními dopravními prostředky, čímž garantujeme odvoz odpadu v nejkratším možném termínu.

Odvozy nebezpečného odpadu jsou zajišťovány vozidly, splňující podmínky ADR pro přepravu nebezpečných věcí.

Svážíme:

  • Ostatní odpady, zejména odpady využitelné – papír, plast
  • Nebezpečné odpady (barvy, oleje, použitý sorpční materiál, rozpouštědla)