Vykoupený papír je svážena na dotřiďovací linku v areálu provozovny ProfiEko s.r.o. v Hoříně. Na ní dochází k vytřídění příměsí a nečistot a k důkladnému roztřídění na karton (lepenku, krabice), časopisy, novinový papír a smíšený papír. Takto vytříděný papír je lisován na horizontálním paketovacím lisu COMPACT N 060 do balíků o rozměrech až 800 x 2200mm. Prostřednictvím smluvních vztahů je papír předáván tuzemským i zahraničním papírnám k dalšímu využití.